Menu gwne

Wyburzenia

Transport

Serwis urzdzen grniczych

Obsuga SWS i MUP

Kontakt


Wyburzenia PDF Drukuj Email

Prace wyburzeniowe powierzchniowe metod strzaow


Na przestrzeni lat BTH zdobywaa dowiadczenie zawodowe niezbdne przy wykonywaniu tych wysoce specjalistycznych i wymagajcych duej odpowiedzialnoci prac. Do roku 2001 wikszo zlece dotyczyo wyburzenia elementw obiektw, czci fundamentw w nieczynnych halach przemysowych. O zaufaniu zleceniodawcw do firmy moe wiadczy fakt wieloletniego wykonywania wyburze na terenie Huty Miedzi Gogw w bezporedniej bliskoci pracujcych instalacji.


W firmie BTH bardzo duy nacisk kadziony jest na przestrzeganie przepisw bezpieczestwa, dyscyplin pracy oraz podnoszenie kwalifikacji ( szkolenia, instruktae).Wszystkie te dziaania powoduj zmniejszenie do minimum zagroe i wykonywanie prac zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawcy.
Uycie materiaw wybuchowych dotychczas kojarzone byo z wojskiem, grnictwem oraz niebezpieczestwem i zagroeniem ludzi i otoczenia. Rozwj inynierii strzelniczej oraz wykonane przez firm bardzo dokadne projekty wyburze metod wybuchow pozwoliy na wyeliminowanie wikszoci zagroe, a przy tym samym umoliwiy zastosowanie materiaw wybuchowych w bardzo szerokim zakresie, do ktrego m.in. naley:
? wysadzanie kominw z elbetonu i cegy ( upadek w miejscu lub danym kierunku),
? wyburzanie fundamentw piwnic i cian oporowych,
? wyburzanie gazw, ska itp.,
? wysadzanie kamieni w otworach wiertniczych
? wysadzanie budynkw w caoci lub ich czci,


Bezpieczestwo ludzi i obiektw osiga si poprzez:
? precyzyjne obliczanie iloci i rodzaju materiau wybuchowego niezbdnego do wykonywania okrelonej pracy,
? dokadne okrelanie stref zagroe, tzn. drga sejsmicznych, fali uderzeniowej i rozrzutu odamkw,
? zastosowanie metody mikroadunkw ( praktycznie bez rozrzutu odamkw),
? zastosowanie oson i wychwytywaczy odamkw w miejscu prowadzenia prac i na ssiednich obiektach.
Wykorzystanie przez firm tej wiedzy oraz wasne dowiadczenie pozwala na wykonywanie prac pirotechnicznych w ekstremalnych warunkach, takich jak:
? wykonywanie robt w wewntrznych czynnych halach produkcyjnych i budynkach bez potrzeby ewakuacji ludzi,
? ssiedztwo oszklonych konstrukcji, czynnych instalacji, budynkw mieszkalnych i szlakw komunikacyjnych,
? ograniczenie strefy zagroe nawet do minimum.

 

Ankieta

Co to jest mosidz?
 

Galeria